Open Trade Gate Sweden

Constanza Mac-Donald,  Oscar Tollin,  Ljiljana Rsumovic, Linda Ryden, Anamaria Deliu, Amanda Söderlund på OTGS.

Genom kontaktpunkten Open Trade Gate Sweden, OTGS, hjälper vi företag i utvecklingsländer som vill exportera till Sverige och EU. OTGS bistår kostnadsfritt exportörer från utvecklingsländer med information om det handelspolitiska regelverket, den svenska marknaden samt produktspecifika krav.

Open Trade Gate Sweden anordnar även seminarier på plats i de aktuella länderna eller via webben. Seminarierna riktar sig direkt till företag, exportfrämjande organisationer och andra relevanta aktörer i det landet. Seminarierna är ofta direkt anpassade till den typ av varor som kan vara aktuella att exportera till Sverige och EU.

OTGS arbetar också i mer långsiktiga projekt tillsammans med lokala partner. I dessa projekt ges utökad information om regler, krav och den svenska marknaden. Dessutom kan OTGS stötta lokala partner gällande matchmaking, mässor och delegationsresor.

Mer om OTGS (på engelska)

Importera från utvecklingsland

Företag som vill importera varor från ett utvecklingsland kan få råd och stöd från Open Trade Gate Sweden. Vi hjälper importörer i Sverige med information om regler och krav som gäller i just deras aktuella fall. Företag kan också vända sig till oss för att komma till rätta med problem relaterade till det handelspolitiska regelverket.

Vi på OTGS intervjuar regelbundet svenska företag om hur deras inköpsprocess ser ut, hur de söker nya leverantörer och vilka krav de ställer på leverantörerna och dess produkter (certifikat och verifieringar).

Om ni är intresserade av att hitta en ny leverantör för någon produkt eller tjänst får ni gärna hör av er till oss på OTGS. Vi har ständig kontakt med utländska exportörer. Er återkoppling kan ge oss input för kommande projekt och satsningar.

Välkommen att kontakta oss i OTGS-teamet!

Constanza Mac-Donald
08 690 4949
fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

Oscar Tollin
08 690 4874
fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

Ljiljana Rsumovic
08 690 4885
fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

Anamaria Deliu
08 690 4913
fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

Amanda Söderlund
08 690 4928
fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

Gemensam brevlåda
OTGS@kommerskollegium.se