Organisation

Generaldirektör är Anders Ahnlid.

Kommerskollegium är organiserat i sju enheter.

  • Enheten för EU:s inre marknad (chef: Agnès Courades Allebeck)
  • Enheten för handel och tekniska regler (chef: Christofer Berg)
  • Enheten för internationell handelsutveckling (chef: Michael Koch)
  • Enheten för WTO-frågor (chef: Pernilla Trägårdh) 
  • Enheten för hållbarhet och utvecklingssamarbete (chef: Anna Hallam)
  • Administrativa enheten (chef: Karl Elofsson)
  • Kommunikationsenheten (chef: Katarina Friskman)

Det är en platt organisation med endast två beslutsnivåer.