Organisation

Generaldirektör är Anders Ahnlid.

Kommerskollegium är organiserat i sex enheter.

  • Enheten för EU:s inre marknad (chef: Agnès Courades Allebeck)
  • Enheten för handel och tekniska regler (chef: Christofer Berg)
  • Enheten för WTO och utvecklingssamarbete (chef: Pernilla Trägårdh) 
  • Enheten för internationell handelsutveckling (chef: Michael Koch)
  • Administrativa enheten (chef: Karin Post)
  • Kommunikationsenheten (chef: Cecilia Parkert)

Det är en platt organisation med endast två beslutsnivåer.