Organisation

Kommerskollegium är organiserat i sex enheter.

  • Enheten för EU:s inre marknad
  • Enheten för handel och tekniska regler
  • Enheten för WTO och utvecklingssamarbete
  • Enheten för internationell handelsutveckling
  • Administrativa enheten
  • Kommunikationsenheten

Det är en platt organisation med endast två beslutsnivåer.