EU-rätten

Kommerskollegium övervakar den fria rörligheten för varor, tjänster, personer och kapital på EU:s inre marknad och stödjer svenska myndigheter och kommuner i tillämpningen av EU-rätten. Här får du information om vad den fria rörligheten innebär.

Verktyg som hjälper dig att göra EU-rätt

Här finns inremarknadsguider för myndigheter och kommuner som hjälper dig att tillämpa EU-rätten. Du kan också få hjälp med att bedöma anmälningsskyldigheten och se om ett förslag är förenligt med EU-rätten.