Jobba hos oss

anställda vid kommerskollegium 2023

Kommerskollegium är en expertmyndighet inom utrikeshandel, handelspolitik och EU:s inre marknad. Vi går på djupet i frågorna och vår expertis är vår viktigaste tillgång, tillsammans med förmågan att förmedla den på ett pedagogiskt sätt.

Hos oss arbetar du i en internationell kontext med starkt engagemang i olika frågor, som den fria rörligheten inom EU, digitalisering, hållbarhet, utvecklingsländers handelsutveckling och konflikter inom den globala handeln. Vårt arbete påverkas av vad som händer i omvärlden. Brexit, utvecklingen av e-handel och artificiell intelligens är bara några exempel.

Våra lokaler ligger mitt i centrala Stockholm på Drottninggatan 89 och vi erbjuder möjlighet att arbeta på distans två dagar i veckan.

Här arbetar cirka 90 medarbetare med kompetens inom nationalekonomi, juridik och statsvetenskap, men också inom andra områden, som HR, kommunikation, språk, ekonomi, it, systemvetenskap och registratur.

Att arbeta på Kommerskollegium

Kommerskollegium vill vara en arbetsplats där alla trivs och bidrar med sin kunskap och sitt engagemang. Vi vet att olika bakgrunder, erfarenheter, kunskaper och personligheter utvecklar vår verksamhet. Kompetensutveckling och innovation är också centralt för oss.

Här får du utrymme att påverka utvecklingen av verksamheten, vara aktiv och ta eget ansvar. Vi erbjuder goda anställningsvillkor, till exempel:

  • förmånliga semestervillkor
  • friskvårdsbidrag på 4 000 kronor per år
  • möjlighet att träna på arbetstid en timme i veckan
  • det statliga pensionsavtalet med tjänste-, efterlevande- och sjukpension, arbetsskadeförsäkring och tjänstegrupplivförsäkring
  • individuell lönesättning och årlig lönerevision.

Vad gör vi?

Kommerskollegium verkar för frihandel och för fri rörlighet på EU:s inre marknad. Vår vision är en hållbar handel utan hinder. I vårt arbete bidrar vi  bland annat med expertstöd, analys och underlag till Regeringskansliet. Vi arbetar också med handelsrelaterat utvecklingssamarbete som finansieras av svenska biståndsmedel. En viktig del av det vi gör är att bidra med ökad kunskap om våra verksamhetsområden.

Mer om vad Kommerskollegium gör

Hur söker man jobb eller praktikplats?

Alla lediga tjänster läggs ut på vår webbplats.

Lediga tjänster

Om du är intresserad av en tjänst behöver du skicka in en formell ansökan via vårt rekryteringssystem. Det innebär att du registrerar ditt cv i en databas och ger ditt medgivande till hantering av dina personuppgifter.

I mån av tid och plats tar vi emot praktikanter, ofta någon som är i slutet på sin högskoleutbildning där praktiken ryms inom ramen för utbildningen. Ibland skriver studenter sina uppsatser om ett av våra arbetsområden och sitter på plats hos oss på Kommerskollegium.

Vår värdegrund

Kommerskollegiums kärnvärden är professionalitet, tydlighet, öppenhet, respekt och laganda. Vi arbetar ständigt för att utveckla vårt ledarskap och medarbetarskap.

För alla som är anställda inom staten finns en gemensam grund för vår yrkesroll och hur vi ska arbeta – den statliga värdegrunden. Demokrati är den överordnade principen och medborgarna är därmed våra yttersta uppdragsgivare. Alla statliga verksamheter utgår också från objektivitet, saklighet och allas likhet inför lagen. Vi styrs av lagar som ska bidra till öppenhet och insyn, exempelvis offentlighetsprincipen, yttrandefriheten och meddelarfriheten.

Frågor om Kommerskollegium som arbetsplats?

Pauline på HR svarar på dina frågor.

Pauline Kvibäck

HR-ansvarig

Telefon: 08-690 49 55

Öppna eller stäng kontaktformuläret