Kapitel 17: Konkurrenspolitik

I kapitlet har EU och Kanada kommit överens om att förbjuda affärsmetoder som snedvrider konkurrensen och handeln, så som karteller, konkurrensbegränsande aktiviteter av ett företag med dominerande ställning på marknaden och företagssammanslagningar som begränsar konkurrensen. Partnerna förbinder sig att på ett öppet och rättvist sätt tillämpa sin konkurrenslagstiftning och bekräftar vikten av samarbete mellan respektive konkurrensmyndigheter.