Kapitel 08: Investeringar

I detta kapitel fastställs åtgärder för att öppna upp investeringar mellan EU och Kanada, och regler för att se till att länderna behandlar investerare rättvist. I kapitlet fastställer EU och Kanada transparenta, stabila och förutsägbara regler för investeringar. Partnerna avlägsnar hinder för utländska investeringar, såsom aktielock och prestationskrav, som till exempel krav på att exportera en viss procentdel av en vara eller tjänst, krav på att uppnå en viss del av inhemskt innehåll i produktionen eller krav på ett företag att överföra exempelvis teknik eller någon annan äganderättsligt skyddad kunskap till ett annat företag eller person.

Avtalet innehåller investeringsskydd för europeiska företag som investerar på den kanadensiska marknaden och vice versa. Investeringsskyddet innehåller bland annat bestämmelser om att europeiska investeringar i Kanada inte ska behandlas sämre än inhemska (kanadensiska) investeringar, att investeringarna är garanterade en rättvis och skälig behandling och viss ersättningsnivå för expropriation av investeringar. Parterna inrättar ett nytt skiljeförfarande (Investment Court System) för det fall en investeringstvist skulle uppkomma mellan en investerare och en stat.

Kapitlet försäkrar att en stats rätt att reglera bibehålls.