Saudiarabien–EU – förhandlingar om frihandelsavtal pausade

EU inledde 1990 förhandlingar om ett frihandelsavtal med regionen Gulf Cooperation Council (GCC), där Saudiarabien ingår. 2008 valde parterna att skjuta upp förhandlingarna tills vidare.

Trots att inga aktiva förhandlingar pågår träffas parterna på årlig basis för att diskutera bland annat handel och investeringsfrågor. 2017 valde parterna att inleda en dialog om handel och investeringar i samverkan med den privata sektorn.

Förhandlingarna omfattar sex länder i Gulfen

Saudiarabien är ett av sex länder i Gulf Cooperation Council (GCC) tillsammans med Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar och Förenade Arabemiraten.