Singapore–EU – frihandelsavtal i kraft

Frihandelsavtalet mellan EU och Singapore trädde i kraft den 21 november 2019.

Avtalet innehåller inte bara avveckling av tullar, utan även frågor som icke-tariffära handelshinder (hinder som inte är i form av tullar), tjänster och investeringar, offentlig upphandling, konkurrens och hållbar utveckling.

För investeringsskyddsavtalet återstår ett godkännande (ratifikation) av samtliga medlemsländers parlament.

Ambitionen är ett regionalt frihandelsavtal

Förhandlingar mellan EU och Association of Southeast Asian Nations (Asean), där Singapore är ett av medlemsländerna, startade 2007. Tanken var då att EU och Asean som region skulle förhandla om ett frihandelsavtal. Efter att dessa förhandlingar kört fast 2009 beslutade sig EU för att istället starta bilaterala förhandlingar med de Aseanländer som var redo. Först ut var Singapore i början av 2010 och sedan följde Malaysia, Vietnam, Thailand och Filippinerna. Ambitionen på sikt är dock fortfarande att åstadkomma ett avtal mellan EU och Asean som region.

Relaterad information

Nesli-Almufti-1-1.jpg

Frågor om handelsavtalet?

Kontakta mig så hjälper jag till.

Nesli Almufti

Telefon: 08-690 48 00

Kontaktformulär