Export till Japan – så får du lägre tull på din vara

Exporterar du en vara till Japan? Frihandelsavtalet mellan EU och Japan sänker de nuvarande tullarna och därmed kan din vara bli billigare att importera för dina japanska affärspartners. För att få lägre tull krävs det dock att din vara lever upp till kraven om ursprung i EU.

Ta reda på rätt tull

Du kan ta reda på vilken tull som gäller för din vara vid export till Japan genom att använda verktyget Market Access Database. Notera att alla tullar inte sänks på en gång, vissa avvecklas istället över tid.

Så letar du i Access2Markets

Ursprung i EU – ett krav för sänkt tull

Din vara måste ha ursprung i EU om importören i Japan ska kunna utnyttja den sänkta tullen i frihandelsavtalet.

Läs om hur du som exportör bevisar varans ursprung

Övergripande om industrivaror

De flesta industrivaror är tullfria vid import till Japan från och med den 1 februari 2019. Vissa varor, som till exempel kemivaror, kläder samt textilier blir tullfria genom frihandelsavtalet. För en del andra varor, såsom läkemedel, motorfordon, telekommunikationsutrustning samt papper, är importtullarna till Japan noll även utanför frihandelsavtalet.

Tullarna för visst virke trappas ner och tullfrihet nås år 2026. För några industrivaror kommer tullarna att trappas ner under 3, 5, 7, 8, 10 eller 15 år.

Övergripande om jordbruksprodukter och livsmedel

Många jordbruksprodukter och livsmedel från EU kan exporteras tullfritt eller till nedsatt tull till Japan från och med den 1 februari 2019.

Marknadstillträdet för livsmedel till Japan kommer att avsevärt förbättras genom frihandelsavtalet eftersom tullarna för många livsmedel är höga i Japan.

Så här förändras tullsatserna för några olika varor från den 1 februari 2019:

  • Noll tull direkt för ett stort antal produkter, exempelvis rostat kaffe, sylt och cider.
  • Stegvis sänkning till tullfritt för till exempel griskött, kyckling, hårdost, godis, choklad, kakor, chips och såser. Tullen sänks stegvis till noll under 3 till 15 år. Den första tullsänkningen genomfördes den 1 februari 2019. Därefter görs sänkningarna den 1 april varje år (nästa sänkning  den 1 april 2020).
  • Tullen sänks stegvis, men inte till noll, exempelvis för nötkött.
  • Tullen tas bort eller sänks inom en tullkvot, dvs. för en begränsad kvantitet. Detta gäller många mejeriprodukter, exempelvis vassle, smör, mjölkpulver och vissa ostar, men också bagerimixer, vete, korn, malt och stärkelse. Tullkvoterna öppnades den 1 februari 2019 och därefter den 1 april varje år. De fördelas med först-till-kvarn-principen.
    Mer information om vilka varor som omfattas av tullkvoter finns i Market Access Database.
  • Oförändrade tullar. Ris, risprodukter, sjögräs och vissa bönor omfattas inte av avtalet.