Exportera varor till Sydkorea

Merparten av tullarna på varor i handeln mellan EU och Sydkorea togs bort direkt när frihandelsavtalet trädde i kraft år 2011. Åren efter avtalet trätt ikraft togs tullar bort på ännu fler produkter under stegvisa avvecklingar. Nu är samtliga industrivaror tullfria i handeln mellan EU och Sydkorea om produkternas ursprungsregler uppfylls.

För ett begränsat antal jordbruks- och fiskeprodukter är övergångsperioderna för tullavvecklingen längre än sju år. Vissa jordbruksprodukter, såsom ris, är undantagna från tullsänkningar under avtalet.

Ta reda på vad som gäller om du vill exportera:

Industriprodukter
Fisk eller fiskprodukter
Jordbruksprodukter och livsmedel

Läs om vilka dokument och krav som gäller för att exportera från Sverige på Tullverkets webbplats.

För att tullsänkningarna ska gälla måste ursprungsreglerna uppfyllas. Läs mer om ursprungsregler