Handla utanför EU – principer och verktyg

Här får du reda på vilka verktyg du kan ha användning av i handeln med länder utanför EU och vad som utmärker handeln med dem.

Få uppgifter om olika länders tullsatser och krav på dokument kostnadsfritt

Access2Markets webbplats

På EU-kommissionens webbplats Access2Markets kan du ta reda på vilka tullsatser som gäller, vilka ursprungsregler som finns och vilka förfaranden och dokument som krävs vid import till ett visst land. Här får du också en bild av vilka handelshinder som EU prioriterar att få bort i det aktuella landet.

Principer för handeln mellan WTO-medlemmar

WTO:s regelverk för handel gäller för de 164 länder som är medlemmar i Världshandelsorganisationens (WTO). Det omfattar allmänna regler för handel och tullar (Gatt-avtalet), tjänstehandel (Gats-avtalet), immaterialrätt (Trips-avtalet). Det finns också ett avtal om offentlig upphandling (GPA) vilket gäller mellan de WTO-länder som har anslutit sig till det.

  • Likabehandling. Ett WTO-land måste ha lika villkor för alla WTO-länder, både för varor och tjänster. Principen kan dock frångås när parter tecknar frihandelsavtal med varandra.
  • Nationell behandling – importerade varor ska få lika förmånlig behandling som inhemska. När det gäller tjänster bestämmer varje land vilka tjänster den här principen ska omfatta, vilket framgår av så kallade bindningslistor.
  • Transparens – länder måste vara öppna och tydliga med lagar och regler som påverkar handeln.

Om ditt företag bedriver handel utanför EU är det WTO:s grundläggande principer som gäller i förhållande till andra medlemsländer i WTO. Men om EU har ett frihandelsavtal med ett land eller en region är det också de överenskommelserna som gäller.

Mer information om principer som styr handeln inom WTO

Tullättnader vid import från utvecklingsländer (GSP)

EU ger tullättnader till ett 70-tal utvecklingsländer genom det så kallade allmänna preferenssystemet (Generalised Scheme of Preferences, GSP). Det innebär att varor som handlas från dessa länder till EU kan importeras tullfritt eller med sänkt tull, beroende på ländernas utvecklingsnivå. För att varorna ska omfattas av tullättnader måste de uppfylla systemets ursprungsregler.

Förhandlingar pågår om en ny GSP-förordning vilket innebär att vissa förändringar i tullförmånerna väntas. Den nya förordningen skulle ha börjat gälla i januari 2024, men på grund av förseningar i förhandlingarna har giltighetstiden för den nuvarande förordningen förlängts i väntan på att de nya reglerna ska bli klara.

EU:s förslag till ny GSP-förordning (EU-kommissionens webbplats)

Ta reda på vilka tullar som gäller i handeln från ett specifikt land på Access2Markets.

Läs om de ursprungsregler som måste uppfyllas på Tullverkets GSP-sida.

Frihandelsavtalen har fler och mer djupgående överenskommelser

På senare år har EU slutit allt fler frihandelsavtal med olika parter. De omfattar också Sverige som EU-medlem. Frihandelsavtalen innehåller mer och är mer djupgående än de allmänna handelsregler som finns inom WTO. I frihandelsavtalen finns regler om tullar, men också överenskommelser om offentlig upphandling, immateriella rättigheter, hållbarhet, djurvälfärd och samarbetsformer för att exempelvis undanröja handelshinder.

Ta reda på vilka länder EU har ett handelsavtal med på EU-kommissionens webbplats

Kommerskollegium informerar om särskilt viktiga handelsavtal utifrån svenska företags perspektiv. På våra sidor om frihandelsavtal kan du se hur du kan dra nytta av avtalet med ett visst land. EU:s frihandelsavtal förenklar handeln