Chile–EU – uppdaterat associeringsavtal

EU och Chile kom i december 2022 överens om en uppdatering av det gamla associeringsavtalet som funnits sedan 2002.

När uppgörelsen kan träda i kraft är ännu oklart.

Det nya avtalet är mer omfattande än det gamla. Förutom sänkta och borttagna tullar innehåller det nya avtalet kapitel om tekniska handelshinder, tjänster, statliga företag, antikorruption, offentlig upphandling samt handel och hållbarhet.