Chile–EU – förhandlingar om nytt frihandelsavtal pågår

EU förhandlar för närvarande om ett nytt frihandelsavtal med Chile. Avtalet ska moderniseras och ersätta det nuvarande frihandelsavtalet som varit i kraft sedan 2003.

Det nya avtalet kommer att bli mer omfattande och uppdaterat. Förutom sänkta och borttagna tullar kommer det nya avtalet innehålla kapitel om tekniska handelshinder, tjänster, statliga företag, antikorruption, offentlig upphandling samt handel och hållbarhet. EU har också för avsikt att inkludera ett separat kapitel om handel och jämställdhet.