Kapitel 13: Finansiella tjänster

Avtalet ger finansiella institutioner och investerare i EU och Kanada tillträde till varandras marknader på ett rättvist och likvärdigt sätt. Dock gäller vissa förbehåll, och bestämmelserna uppfyller fullt ut de försiktighetsåtgärder, så som tillsyns- och regleringsstandarder, som finns på plats i EU och Kanada. Finansiella tjänsteföretag och institut kan endast erbjuda sina tjänster i ett begränsat antal sektorer, såsom vissa försäkrings- och banktjänster. Offentliga pensioner och lagstadgade socialförsäkringssystem är exkluderade ur avtalet.

Kapitlet skapar en kommitté för finansiella tjänster med avsikt att hjälpa både EU och Kanada att övervaka och reglera den finansiella tjänstesektorn.