Sanktioner mot Jemen

EU har infört sanktioner mot Jemen, bland annat genom att frysa ett antal personers och organisationers pengar eller andra ekonomiska resurser. I vissa fall kan undantag från frysningar göras. På den här sidan får du reda på vilka villkor som gäller för undantag och hur du ansöker.

Påverkar EU:s sanktioner dig?

Den senaste informationen om sanktionerna, rättsakterna som reglerar åtgärderna och vilka personer och organisationer som omfattas av frysningar finner du på EU:s webbplats EU Sanctions Map. Observera att frysningar också gäller organisationer som på olika sätt kontrolleras av personer eller organisationer som omfattas av sanktioner.

Listan över vilka organisationer och personer som fått sina pengar eller andra ekonomiska resurser frysta finns i bilaga I till förordning 1352/2014. 

EU Sanctions Map – Jemen

Kommerskollegium kan besluta om frigörande av frysta tillgångar för organisationer

Kommerskollegium kan besluta om frigörande av frysta tillgångar för organisationer (men inte för privatpersoner) om vissa villkor är uppfyllda. Det förutsätter dock att FN:s säkerhetsråds sanktionskommitté har beslutat att ett undantag från frysning är nödvändigt för att underlätta FN:s och andra humanitära organisationers arbete i Jemen. Undantag kan också göras för andra syften som är förenliga med målen i FN:s säkerhetsråds resolutioner 2140 (2014) och 2216 (2015).

Om ditt ärende gäller en privatpersons frysta pengar eller andra ekonomiska resurser, kontakta Försäkringskassan.

Så ansöker du

Ställ en fråga om sanktioner

Har du en fråga eller behöver hjälp? Vi svarar på dina frågor vardagar måndag–torsdag kl. 13–15.

Gruppen som arbetar med sanktioner

Telefon: 08-690 49 20

Kontaktformulär

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Annat som är bra att veta i handeln med Jemen

Ta med hjälp av varukoden reda på om varan får importeras från eller exporteras till Jemen

Andra svenska myndigheter som hanterar EU:s övriga sanktioner mot Jemen

Amerikanska sanktioner riktade mot Jemen