Importera varor från Sydkorea

Merparten av tullarna på varor i handeln mellan EU och Sydkorea togs bort när avtalet trädde i kraft år 2011. Ytterligare tullar togs bort tre och fem år efter att avtalets ikraftträdande. Det innebär att även dessa varor är tullfria om produkternas ursprungsregler uppfylls.

För ett begränsat antal jordbruks- och fiskeprodukter är övergångsperioderna för tullavvecklingen längre än sju år. Vissa jordbruksprodukter, såsom ris, är undantagna från tullsänkningar genom avtalet.

Industrivaror

Merparten av EU:s tullar på industrivaror från Sydkorea togs bort direkt när avtalet trädde i kraft. Resterande tullar på industrivaror har sedan dess tagits bort. Det innebär att samtliga industrivaror kan importeras till EU tullfritt, under förutsättning att ursprungsreglerna i avtalet uppfylls.
För att få tullfrihet måste produkternas ursprungsregler uppfyllas och rätt dokumentation måste skaffas fram.

Fisk eller fiskprodukter

Samtliga av EU:s tullar på fisk och fiskprodukter från Sydkorea har tagits bort. För att få tullfrihet måste ursprungsreglerna för fisk uppfyllas och rätt dokumentation måste skaffas fram.

Jordbruksprodukter och livsmedel

Nästan alla tullar på livsmedel och jordbruksprodukter från Sydkorea avvecklas som ett resultat av avtalet. För att få tullfrihet måste ursprungsreglerna för jordbruksprodukter uppfyllas och rätt dokumentation måste skaffas fram.

För några produkter tas tullen bort först efter 7–20 år. Det gäller bland annat äpplen, clementiner och mandariner. Avtalet omfattar inte tullsänkningar på ris och risprodukter.

För att ta reda på tullsatsen för den vara du vill importera från Sydkorea behöver du känna till varans varukod.