Pem-konventionen innebär förenklade ursprungsregler

I december 2023 antogs den nya Pem-konventionen. Det innebär att 24 länder nu anslutit sig till nya, förenklade och moderniserade ursprungsregler som syftar till att öka och underlätta handeln mellan EU och grannländerna i Pan-Euro-Medelhavsregionen (Pem).

Tillsammans med EU ingår även EFTA-länderna, Färöarna, Turkiet, Ukraina, Moldavien, Georgien, länderna runt Medelhavet och på Västra Balkan i denna region. 

I denna video berättar Christopher Wingård, senior utredare, om vad Pem-konventionen är för något och hur du som företagare kan använda dig av den. 

Pem-konventionen har funnits under många år, men har under de senaste åren setts som mycket omodern. De medverkande länderna har därför förhandlat fram en ny, uppdaterad Pem-konvention, vilken man enades om i slutet av 2023. Från och med 1 januari 2025 gäller den nya, reviderade Pem-konventionen. 

I denna video berättar Christopher Wingård om vad den nya uppdaterade Pem-konventionen innebär.