Pem-konventionen innebär förenklade ursprungsregler

I december 2023 antogs den nya Pem-konventionen. Det innebär att 24 länder nu anslutit sig till nya, förenklade och moderniserade ursprungsregler som syftar till att öka och underlätta handeln mellan EU och grannländerna i Pan-Euro-Medelhavsregionen (Pem).

Tillsammans med EU ingår även EFTA-länderna, Färöarna, Turkiet, Ukraina, Moldavien, Georgien, länderna runt Medelhavet och på Västra Balkan i denna region. De nya reglerna kommer att gälla från och med den 1 januari 2025.

 

I denna video berättar Christopher Wingård, senior utredare, mer om vad Pem-konventionen är för något och hur du som företagare kan använda sig av den.