Kommerskollegiums historia i årtal

Kommerskollegium är en av Sveriges äldsta myndigheter. Uppdragen har under åren varierat. Här kan du följa några viktigare förändringar under åren.

1600-talet

1651 - Kommerskollegium skapas. Finns i slottet Tre Kronor. Uppdraget är att främja handeln, sjöfarten och industrin.

1654 - Sverige sluter ett handelsavtal med Storbritannien. Avtalet garanterar fri handel och sjöfart mellan länderna.

Hör vår arkivarie Åsa Ljungqvist Wihl berätta om handelsavtalet med England.

1680 - Kommerskollegium upphör som självständigt ämbetsverk och går upp i Kammarkollegiet.

1700-talet

1712 - Kommerskollegium blir åter självständigt ämbetsverk.

Kommerskollegium får under 1700-talet ansvar för tillsyn av spinnhusen (arbetsfängelser för kvinnor), fisknäringen och fåraveln samt kontroll av manufakturerna.

1800-talet

1834 - Kommerskollegium får ansvar för patent.

Immanuel Nobels idé om tyg med stretch fick patent

Ansökan om patent från Immanuel Nobel 1834

Bilden från patentansökan visar ett slags tryckkokare där gummipungar värms upp för att i nästa steg kunna utvidgas genom att de blir uppblåsta av ångan från tryckkokaren (uppe till höger i bilden). "På detta sätt med en väl inöfvad hand kan man utvidga denna tråda till en nästan otrolig tunnhet"... Bildkälla: Riksarkivet

År 1834 tog Kommerskollegium emot en patentansökan från Alfred Nobels pappa Immanuel. Han ville ha patent, eller privilegium som man sa då, på tillverkning av elastiskt tyg. Tråden utvanns från kautschuk som vävdes in i tyget som inslag i väven.

I ärendet framkom att ett annat privilegium redan hade utfärdats till en annan fabrikör för elastiskt tyg. Men då med en helt annan metod där kautschuk löstes upp och målades på tyget. En professor Swartz intygade dock att denna metod var sämre ("helt inferieur") jämfört med Nobels.

1841 - Kommerskollegium blir överstyrelse till statliga navigationsskolor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Gävle och Kalmar.

1857 - Bergskollegium, som kontrollerar gruvnäring och metallförädling blir en del av Kommerskollegium.

1869 - Kommerskollegium får i uppdrag övervaka emigrantagenternas verksamhetskrav, tillståndskrav samt medla i tvister om emigrantresor.

1890 - Sprängämnesinspektionen, Yrkesinspektionen och tillsynen över sjukkassorna underställes Kommerskollegium.

1891 - Patentfrågorna flyttas till nystartade Patent- och registreringsverket.

1900-talet

1913 - Yrkesinspektionen och tillsynen av sjukkassorna flyttas till nystartade Socialstyrelsen.

1946 - Monopolutredningsbyrån inrättas på Kommerskollegium, undersöker konkurrensen och karteller.

1956 - Sjöfartsbyrån på Kommerskollegium flyttas till nyskapade Sjöfartsverket.

1957 - Monopolutredningsbyråns uppgifter flyttas till nybildade Statens Pris- och Kartellnämnd.

1962 - Kommerskollegiums statistiska byrå med bland annat handelsstatistik förs över till Statistiska Centralbyrån.

1962 - Kommerskollegium får i uppdrag att administrera alla handelsregleringar, det vill säga utfärda licenser.

1969 - Kommerskollegium får ansvar för resegaranterier och att ge tillstånd till utlänningar att bedriva näring i Sverige.

1973 - Sprängämnesinspektionen bildas efter avknoppning från Kommerskollegium.

1973 - Elsäkerhetsmyndigheten överförs från Kommerskollegium till Statens industriverk.

1973 - Kommerskollegium får uppdraget att auktorisera, ha tillsyn över och registrera revisorer.

1976 - Kommerskollegium får uppdraget att auktorisera tolkar och översättare.

1994 - Auktorisationen av tolkar och översättare samt ansvar och hantering av resegaranterier flyttas över till Kammarkollegiet.

1995 - Auktorisationen och tillsynen av revisorer flyttas till den nybildade myndigheten Revisorsnämnden.

2000-talet

2001 - Sveriges Solvitcenter placeras på Kommerskollegium. Till Solvit kan företag och privatpersoner vända sig när de stött på regelproblem som hindrar den fria rörligheten inom EU:s inre marknad.

2005 - Open Trade Gate Sweden skapas och placeras på Kommerskollegium. Uppgiften är att underlätta för utvecklingsländernas företag att exportera till Sverige och EU.

2008 – Handelsrelaterat utvecklingssamarbete.

2011 – Handläggning av vissa sanktioner.

2023 – Granskning av utländska direktinvesteringar.