Ukraina–EU – frihandelsavtal i kraft

Frihandelsavtalet mellan EU och Ukraina trädde i kraft 2016.

Frihandelsavtalet är del av ett mer omfattande associeringsavtal.

Avtalet skapar förutsättningar för en modernisering av Ukrainas handelsrelationer, men också för en förbättrad ekonomisk utveckling av landet. Genom att avveckla tullar och kvoter öppnar EU gradvis upp sin marknad för ukrainska produkter. Dessutom kommer Ukrainas ekonomi närma sig EU:s inre marknad genom harmonisering av ukrainsk lagstiftning inom olika handelsrelaterade områden. Det skulle kunna bidra till att handeln och investeringarna mellan parterna ökar.