Ukraina–EU – frihandelsavtal i kraft

Frihandelsavtalet mellan EU och Ukraina trädde i kraft 2016.

Frihandelsavtalet är del av ett mer omfattande associeringsavtal.

När avtalet nu genomförs skapar det förutsättningar inte bara för en modernisering av Ukrainas handelsrelationer, utan också för en förbättrad ekonomisk utveckling av landet. Genom att avveckla tullar och kvoter öppnar EU gradvis upp sin marknad för ukrainska produkter. Dessutom kommer Ukrainas ekonomi närma sig EU:s inre marknad genom harmonisering av ukrainsk lagstiftning inom olika handelsrelaterade områden. Detta skulle kunna bidra till ökning av handeln och investeringar mellan parterna.