Handla ekologiska produkter med Storbritannien

Avtalet mellan EU och Storbritannien innebär att ekologiska jordbruksprodukter och livsmedel ses som likvärdiga i handeln mellan parterna. Det gäller för obearbetade vegetabiliska produkter, levande djur och animaliska produkter, produkter från vattenbruk och alger, bearbetade jordbruksprodukter för livsmedel och foder, samt utsäde och vegetativt förökningsmaterial.

Enligt avtalet godkänner EU och Storbritannien varandras regelverk och kontroller som likvärdiga. På grund av den inre marknaden har alla EU-länder ett gemensamt regelverk för ekologisk produktion och märkning. Produkter som uppfyller kraven i EU och som omfattas av avtalet får alltså säljas som ekologiska även på den brittiska marknaden och de certifikat som gäller i EU ska accepteras i Storbritannien. Detsamma gäller ekologiska produkter från Storbritannien som sätts på marknaden i EU.

Produkter som importeras till Storbritannien från EU, och vice versa, kan vara märkta med EU-ekologiskt, den motsvarande brittiska märkningen eller med båda märkningarna.

Vid import av ekologiska produkter från Storbritannien till EU krävs kontrollintyg och gränskontroll genomförs. Storbritannien kommer att införa motsvarande krav för ekologiska produkter från EU den 1 januari 2022.

Läs mer om hur du handlar med ekologiska produkter: