Så kan ditt företag följa nya regler för varor i Storbritannien

Storbritannien har lämnat EU:s inre marknad. Det innebär att Storbritannien kan införa regleringar för varor som skiljer sig från EU:s regler. Därför behöver företag ha koll på nya brittiska regler för att handla med Storbritannien.

När ett WTO-land, i det här fallet Storbritannien, vill införa produktregler som påverkar möjligheten att sälja varor ska regelförslagen anmälas till WTO. Storbritannien är skyldiga att anmäla nya produktregler som kan ha en väsentlig inverkan på andra WTO-medlemmars handel och som inte överensstämmer med internationella standarder. Det kan till exempel handla om märkningskrav för produkter och regler om produkters utformning. Alla anmälda förslag publiceras i WTO:s offentliga databas Eping.

Företag kan därmed följa den brittiska lagstiftningen via databasen Eping. I databasen är det möjligt att söka efter förslag och prenumerera på nya anmälningar inom en särskild varusektor eller från ett särskilt land.

Detta innebär att du som företag i god tid kan få reda på nya produktregler redan på förslagsstadiet. Detta gör du enkelt genom att skapa ett gratis konto i Eping och lägga in en bevakning.

Se film om hur du skapar en bevakning på Youtube 
Till databasen ePing