Dina rättigheter som EU-medborgare

Som EU-medborgare har du ett antal rättigheter inom EU. All diskriminering på grund av nationalitet är förbjuden. Om du flyttar till ett annat EU-land har du alltså samma rättigheter som landets egna medborgare. Nedan finns exempel på rättigheter som du som EU-medborgare har.

Uppehållsrätt i ett annat EU-land

Som medborgare i ett EU-land, eller i EES-länderna Norge, Liechtenstein och Island har du rätt att vistas i ett annat EU-land längre än tre månader om du arbetar eller studerar, söker arbete eller har tillräckligt mycket pengar för att försörja dig. Du behöver också ha en heltäckande sjukförsäkring. Om du bott lagligt i ett annat EU-land i fem år har du permanent uppehållsrätt där.

Om du som EU-medborgare har familjemedlemmar från länder utanför EU eller EES kan familjemedlemmarna också omfattas av reglerna om uppehållsrätt. Familjemedlemmarna måste ansöka om ett uppehållskort.
Information om uppehållsrätt på webbplatsen Ditt Europa

Arbeta i ett annat EU-land

Som EU-medborgare har du rätt att ta anställning i ett annat EU-land enligt samma förutsättningar som landets medborgare, till exempel när det gäller lön eller övriga anställnings- och arbetsvillkor och sociala och skattemässiga förmåner. Men det finns undantag. Särskilda språkkrav får ställas för vissa tjänster, och vissa tjänster inom den offentliga sektorn får reserveras till landets egna medborgare.
Information om att jobba utomlands på webbplatsen Ditt Europa

Om du vill arbeta i ett annat EU-land kan du leta efter jobb på webbplatsen Eures som visar lediga jobb i alla EU-länder.
Eures – det europeiska nätverket för arbetsförmedlingar

Om du blir arbetslös medan du bor i ett annat land får du bo kvar om du inte kan arbeta på grund av sjukdom eller olycksfall, är inskriven som arbetssökande (om du varit anställd i mindre än ett år före arbetslösheten behåller du samma rättigheter som landets invånare minst sex månader), går en yrkesutbildning.
Information om arbetstagares uppehållsrätt 

Flytta till Sverige för att arbeta

Vill du som EU-medborgare flytta till Sverige för att arbeta men är osäker på vilka regler som gäller för dig och din familj?
Samlad myndighetsinformation om att arbeta i Sverige på webbplatsen Working in Sweden

Omfattas av socialförsäkringen

Som EU-medborgare är du socialförsäkrad i det land som du arbetar eller är bosatt i. Om du flyttar till ett annat land måste du själv se till att du är försäkrad i rätt land.
Information om socialförsäkring på webbplatsen Ditt Europa

Få din yrkeskompetens erkänd

Om du som EU-medborgare vill arbeta i ett EU-land eller i EES-länderna Norge, Island och Liechtenstein där ditt yrke är reglerat, måste du få dina yrkeskvalifikationer (utbildning och arbetslivserfarenhet) officiellt erkända innan du kan börja arbeta. Olika länder har olika reglerade yrken.
Ta reda på om ditt yrke är reglerat och vilken myndighet du i så fall ska kontakta på webbplatsen Ditt Europa

Vissa arbetsvillkor som utstationerad

Om du har skickats till ett annat EU-land av din arbetsgivare för att utföra arbete där under en begränsad tid, kan du anses vara utstationerad. Som utstationerad i ett annat EU-land har du rätt till vissa anställnings- och arbetsvillkor.
Information om utstationerade arbetstagare på webbplatsen Ditt Europa

Intjänad pension

Om du arbetat i flera EU-länder eller EES-länderna Norge, Island eller Liechtenstein kan du ha tjänat in pensionsrättigheter i varje land. Du ska ansöka om pension hos pensionsmyndigheten i det land där du bor eller i det land där du arbetade senast.
Information om pension utomlands på webbplatsen Ditt Europa