Kapitel 10: Fysiska personers inresa och tillfälligt vistelse för affärsändamål

Kapitlet innehåller bestämmelser som ska underlätta för utbildad arbetskraft som tillfälligt reser in och befinner sig i EU eller Kanada för affärsändamål. Det kan till exempel vara personer som tillfälligt förflyttas till en annan fysisk plats inom ett företag, specialister och experter, investerare eller praktikanter med akademisk examen. Kapitlet anger bland annat vilka typer av yrken och sektorer som omfattas samt den maximala längden på affärsvistelsen.