Offentlig upphandling i Ceta

Ceta ökar möjligheten för svenska och europeiska leverantörer av varor och tjänster att delta i kanadensiska offentliga upphandlingar på federal, provinsiell och lokal nivå.

Företagen kan lämna in bud på offentliga upphandlingar i Kanada även utan att vara etablerade i landet, och ska behandlas på samma sätt som kanadensiska företag. Kanadensiska upphandlande myndigheter får alltså inte diskriminera europeiska företag. All relevant information måste vara tillgänglig både för kanadensiska och europeiska företag.

Praktisk guide för företag

Information om aktuella offentliga upphandlingar i Kanada

Marknadstillträde regleras i olika annex till avtalet (se nedan), och beskriver hur stor del av statsförvaltningen som åtagit sig att följa procedurreglerna för upphandling, till exempel vilka upphandlande myndigheter, nivåer av statsförvaltningen, varor och tjänster och annat som omfattas. Observera att alla värden anges i Special Drawing Rights - SDR (1 SDR är cirka 1 euro).

Procedurreglerna för offentlig upphandling

Statliga företag/myndigheter där europeiska företag får lämna bud

Varor och tjänster som omfattas av upphandlingsreglerna

Företag som tilldelats kontrakt via offentlig upphandling i Kanada