Transporttjänster efter brexit

Frihandelsavtalet mellan Storbritannien och EU omfattar de flesta tjänster, ett exempel är transporttjänster. Bestämmelserna skiljer sig dock åt beroende på transportslag.

Internationell maritim transport, vilket bland annat inkluderar tillgång till hamnar och hamninfrastruktur, omfattas av avtalets bestämmelser om marknadstillträde och icke-diskriminering. Ett av flera undantag från den här garanterade öppenheten gäller förbud för EU-företag att transportera varor eller människor inom Storbritannien (cabotage) och tvärtom.

Även vägtransporter är inkluderat i avtalet. Även här finns specifika bestämmelser för cabotage. Brittiska transportörer kan exempelvis bara göra ett extrastopp inom EU för att hämta upp ny last på sin returresa. Detsamma gäller för EU-transporter inom Storbritannien.

Flygtransporttjänster är däremot bara i begränsad utsträckning inkluderat i avtalet. EU och Storbritannien kan ha eller införa lagar som exempelvis blir till hinder för marknadstillträde inom de tjänster som inte omfattas av avtalet.

Det är viktigt att kontrollera vilka lagar och regler som gäller för just din tjänst, oavsett transportslag. Mer information om transporttjänster finns hos Transportstyrelsen och brittiska motsvarigheter.