Ceta – fyra steg för att uppfylla ursprungsreglerna

1. Rätt varukod

Är varan klassificerad enligt rätt varukod? Som importör eller exportör är du ansvarig för att varan är rätt klassificerad. Tullverket har mer information. Om klassificeringen blir fel riskerar du att betala fel tullsats, men också att efterfölja fel ursprungsregel. Ursprungsreglerna säger att material som kommer från ett land utanför Ceta måste genomgå en betydande bearbetning för att få sänkt tull. I Ceta har varje produktkategori särskilda ursprungsregler och dessa återfinns i Bilaga 5. För att hitta rätt ursprungsregel måste du ha rätt varukod på varan. Var uppmärksam på att det kan finnas två olika alternativa bearbetningsregler bland de produktspecifika reglerna; i en sådan situation kan du välja den regel som bäst passar din produktion.

Om ditt företag exporterar ursprungsvaror från EU till Kanada behöver du ett Rex-nummer för att kunna dra nytta av de sänkta tullsatserna under Ceta.  Information om att ansöka om ett Rex-nummer hos Tullverket

2. Särskilda ursprungsregelkvoter

Om du ändå har svårt att nå upp till kravet på en betydande bearbetning kan det vara värt att se ifall din vara omfattas av de särskilda ursprungsregelkvoter som finns i Bilaga 5-A. Varor inom dessa kvoter kan ha förenklade ursprungskrav.

3. Köpa mer material med ursprung i EU eller Kanada

Om du fortfarande inte når upp till bearbetningskravet går det kanske att ändra något i produktionskedjan. Är det exempelvis möjligt att köpa mer material med ursprung i EU eller Kanada? På så vis kan en större del av varans värde komma från Ceta-länderna och din vara har därmed större möjlighet att få ursprung enligt avtalet.

4. Villkor som kan underlätta processen

Det finns även så kallade generella villkor som kan underlätta processen med att få ursprung. Toleransregeln ger exempelvis ett undantag för att använda en liten del material som inte har ursprung (Artikel 6). Det kan även vara möjligt att utnyttja så kallad kumulation (Artikel 3). Kumulation gör det möjligt att använda material från Kanada som om det vore från EU.

Guide för att själv ta reda på ursprungsreglerna

Använd EU-kommissionens guide för att ta reda på ursprungsreglerna i handeln med Kanada: Rules of origin self-assessment

Vill du veta mer om hur ursprunget avgörs på din vara?

Kontakta mig så hjälper jag till.

Anna Egardt

Telefon: 08-690 48 68

Öppna eller stäng kontaktformuläret