Ursprungsregler i varuhandeln med Japan

Ursprungsreglerna talar om vilken bearbetning inom EU eller Japan som en vara måste genomgå för att den ska få ursprungsstatus. När varan har ursprungsstatus i EU eller Japan kan det importerande företaget ta del av tullförmånerna som frihandelsavtalet erbjuder. Men importören och exportören måste kunna bevisa varans ursprung.

I frihandelsavtalet med Japan finns två sätt att beräkna och två sätt att bevisa ursprung, något som inte finns i EU:s tidigare frihandelsavtal. Du får välja det sätt som passar bäst för ditt företag.

På den här sidan får du en övergripande bild av ursprungsreglerna i avtalet och hur ditt företag bevisar ursprunget på en vara.

Vill du få hjälp att hitta information om ursprungsregler i avtalet - gå till vår sida Så läser du ursprungsregler i avtalet

Generella villkor

Frihandelsavtalet mellan EU och Japan har relativt flexibla ursprungsregler. De generella villkoren tillåter flera sätt att komma fram till ursprungsstatus, det är exempelvis möjligt att lägga ihop produktionsmoment i EU och Japan (full kumulation), splittra en leverans i tredje land och få tillbaka redan betald tull för insatsvaror som har bearbetats och vidareexporterats (tullrestitution).

  • Full kumulation innebär att man kan lägga samman mindre produktionsmoment som utförs var för sig i EU och/eller Japan så att de tillsammans blir en tillräcklig bearbetning enligt ursprungsreglerna.
  • Tillåtet att dela upp försändelser i ett tredje land. Försändelser får delas upp i ett tredje land på väg till sin slutdestination, så länge varorna står under tullövervakning. Ingen ytterligare bearbetning får dock göras annat än sådana åtgärder som krävs för att hålla varorna i gott skick.
  • Möjlighet att få tillbaka redan betald tull för insatsvaror som har bearbetats och vidareexporterats (tullrestitution). Använder du tullrestitution kan du inte få sänkt tull för vidareexporten.

Produktspecifika ursprungsregler

Det är olika från produkt till produkt hur mycket bearbetning inom landet som den behöver genomgå för att få ursprung. Ofta finns det en gräns för hur mycket icke-ursprungsmaterial som en produkt får innehålla.

Ett producerande företag kan välja mellan olika beräkningsmetoder för att visa ursprung. Ibland utgår ursprungsregel från varans fabrikspris och ibland från dess klassificering. Vissa produkter, som kemikalier och textiler, har särskilda ursprungsgrundande tillverkningsprocesser. Det är inte heller ovanligt att en vara kan ha två olika ursprungsregler att välja mellan.

  • Ursprung baserat på värde kan antingen beräknas på priset fritt fabrik (Exworks) eller fritt ombord (FOB). Företaget får använda den regel som bäst passar utifrån sin produktionsprocess och sina förutsättningar.
  • Ursprung baserat på hur varan klassificeras är den vanligaste metoden för att bestämma ursprung. Denna typ av regel kallas nummerväxling. Om ditt importerade material har en annan HS-kod än din slutprodukt, är nummerväxlingsregeln uppfylld.

Jordbruks- och livsmedelsprodukter behöver ofta vara helt framställda i produktionslandet.

Var noga med att kontrollera vilken eller vilka produktspecifika ursprungsregler som gäller för just din vara. Olika varor har olika ursprungsregler. Detaljerad information finns i bilaga 3-B i avtalet.

Särskilda produktregler gäller för motorfordon (HS 8703–8708) fram till 2026. Det innebär att mer icke-ursprungsmaterial tillåts under vissa förutsättningar (bilaga 3-B-1 i avtalet).

Guide för att själv ta reda på ursprungsreglerna

Använd EU-kommissionens guide för att ta reda på ursprungsreglerna i handeln med Japan: Rules of origin self-assessment

Bevisa ursprung på två olika sätt

Avtalet erbjuder två sätt att bevisa ursprung:

  • en ursprungsförsäkran upprättad av exportören, eller
  • importörens kunskap om att produkten är en ursprungsprodukt.

Ursprungsförsäkran

Du som exportör till Japan certifierar själv att din vara har ursprung i EU och uppfyller ursprungsreglerna i avtalet. Detta innebär betydligt mindre pappersarbete eftersom du inte behöver ha något fysiskt ursprungscertifikat. Ursprungsförsäkran lämnas på ett kommersiellt dokument, till exempel faktura eller packsedel.

För att kunna utfärda en ursprungsförsäkran behöver ditt företag vara registrerat som exportör hos Tullverket. Det innebär att ditt företag får ett så kallat Rexnummer som ni använder i själva ursprungsdeklarationen.

Standardiserad text till ursprungsförsäkran (bilaga 3-D i avtalet).

Importörens kunskap

Du som importör i EU (eller importören i Japan) behöver alltså inte presentera en ursprungsförsäkran för att få nedsatt tull. Det räcker att du har stor kunskap om varans ursprung. Däremot behöver du (eller importören i Japan) kunna visa upp styrkande handlingar i fall tullmyndigheterna vill kontrollera att produkten verkligen har ursprung.

Läs mer om hur du fyller i importdeklarationen (för import till Sverige) och använder den i praktiken på Tullverket webbplats.

Om det blir en kontroll

Oavsett bevismetod, har tullmyndigheterna alltid rätt att kontrollera att varans ursprung stämmer. De kan utföra kontroller antingen helt slumpmässigt eller då de misstänker att varorna inte lever upp till kraven på ursprung.

En lista på de handlingar som behöver lämnas till tullmyndigheterna om det blir en kontroll finns i artikel 3.21 i avtalet. Tullmyndigheterna i Japan och EU åtar sig att skydda den konfidentiella informationen som de får från exportören, inte lämna ut den och inte använda den i ett annat syfte är att verifiera ursprung (artikel 3.25).

Vill du veta mer om hur ursprunget avgörs på din vara?

Kontakta mig så hjälper jag till.

Anna Egardt

Telefon: 08-690 48 68

Öppna eller stäng kontaktformuläret

Vägledning för dem som ska använda avtalet