Varuhandel inom EU – få hjälp med reglerna

Vill du och ditt företag sälja en vara till Sverige och är osäkra på vilka regler som gäller? Då kan ni vända er till oss på Kommerskollegium.

Kommerskollegium bistår företag med information om vilka regler som gäller för en vara i Sverige. Vi gör det genom att kontakta ansvarig myndighet och sedan förmedla informationen till dig och ditt företag, inom 15 arbetsdagar. Vi kan också hjälpa dig att ta reda på hur reglerna ser ut i andra EU-länder. Hjälpen är kostnadsfri.

Kommerskollegium bistår med den här informationen som Sveriges kontaktpunkt för varor. Sådana kontaktpunkter finns i alla EU-länder och i Norge, Island och Liechtenstein. De kan hjälpa dig med regler för varor i respektive land.

Du kan dessutom få

  • information om hur du kan överklaga ett myndighetsbeslut
  • kontaktuppgifter till myndigheter, både i Sverige och i EU (samt Norge) om du vill komma i direkt kontakt med dem
  • information om principen om ömsesidigt erkännande och hur myndigheter ska tillämpa den (enligt EU-förordning 2019/515).

Frivillig försäkran för ömsesidigt erkännande

Den fria rörligheten för varor innebär att du ska kunna handla fritt över gränserna. För dig och ditt företag innebär det att en vara som lagligen säljs i ett medlemsland ska få säljas i andra medlemsländer utan vidare anpassningar eller provningar (enligt principen om ömsesidigt erkännande).

Om en myndighet ändå stoppar en vara måste myndigheten ha särskilda skäl för detta. Beslutet måste vara tydligt motiverat. Företag har, i samband med detta, möjlighet att skicka in en frivillig försäkran om att varan lagligen har saluförts i ett annat EU-land. Försäkran ska skickas till den myndighet som överväger att stoppa varan.

Syftet med försäkran om ömsesidigt erkännande är att underlätta för företag att visa att en vara har blivit lagligen saluförd i ett annat EU-land. Försäkran ska utformas i enlighet med bilagan till förordningen om ömsesidigt erkännande. Dokument som bekräftar informationen i försäkran, till exempel fakturor eller certifieringar, ska bifogas. Mall för försäkran om ömsesidigt erkännande – mutual recognition (EU-kommissionen)

En vara som riskerar bli stoppad för försäljning i ett annat EU-land

Om en myndighet funderar på att stoppa din produkt, måste myndigheten ta kontakt med dig och ditt företag utan dröjsmål. När myndigheten kontaktar dig måste den informera om vilken produkt det gäller och varför produkten riskerar att bli stoppad. Myndigheten ska också informera dig och ditt företag om möjligheten att lämna in en försäkran om ömsesidigt erkännande. Läs mer om myndighetens skyldigheter här. Har du frågor kring detta förfarande, ta kontakt med kontaktpunkten för varor på Kommerskollegium. 

När en vara har blivit stoppad för försäljning i ett annat EU-land

I myndighetsbeslutet att stoppa en vara för försäljning ska det normalt alltid finnas en hänvisning till hur du kan överklaga beslutet. I beslutet ska det även finnas information om hur du och ditt företag kan vända er till Solvit.