EU:s handelsavtal förenklar handeln

Handeln mellan världens länder regleras i första hand av Världshandelsorganisationen, WTO:s, regelverk. Ibland sluts frihandelsavtal mellan länder för att ytterligare underlätta handeln. Här presenterar vi handelsrelationerna med de partner som är särskilt viktiga för Sverige.

EU:s pågående förhandlingar om handelsavtal

EU är världens mest aktiva förhandlare av handelsavtal, men hur går det egentligen i förhandlingarna med till exempel Mercosur och Indien? Vilket avtal kan du som företagare kan börja använda redan nu? Se filmen för att få en snabb överblick över läget just nu.

Christopher Wingård, senior utredare, om hur läget ser ut i tio olika förhandlingar om nya eller uppdaterade handelsavtal.

Handelsavtal som är i kraft

Eftersom Sverige är ett av EU:s medlemsländer sluter Sverige inte egna frihandelsavtal utan ingår i EU:s frihandelsavtal. Här nedan kan du se vad som gäller för våra viktigaste handelspartner. Om du inte finner landet som du söker efter i vår lista – gå till EU-kommissionens webbplats där handelsrelationen med alla länder i världen finns redovisad.