Kapitel 18: Statliga företag, monopol och företag som beviljats särskilda rättigheter eller privilegier

EU och Kanada har bestämt att de inte ska ingripa i eller potentiellt snedvrida villkoren för privata företag. Parterna kommer att garantera att statligt ägda företag, monopol och företag som beviljats särskilda rättigheter inte kommer att diskriminera varor, tjänster eller investeringar från den andra parten. Dock hindrar inget i kapitlet någon utav partnerna ifrån att utse eller upprätthålla ett statligt företag eller monopol, eller från att ge företag särskilda rättigheter eller privilegier. Bestämmelserna ser till att båda parter har full valfrihet i hur de tillhandahåller offentliga tjänster till sina medborgare.