“Ökad handel bidrar till att minska fattigdomen”

anders och trust till webben.jpg

Trust Mufune arbetar med Anders Karlsson från Kommerskollegium på Zambias handels- och industriministerium.

I samarbete med Kommerskollegium arbetar Zambia för att stärka sina kunskaper om tekniska handelshinder. Trust Mufune på Zambias handels- och industriministerium, tror att det kan bidra till att minska fattigdomen i landet.

Vilka utmaningar står Zambia inför när det gäller handel?

Många av utmaningarna rör specifika områden. Ett av dem är majs. Handeln med majs var tidigare förlagd med exportförbud, vilket gjorde handeln osäker. Förbuden drev bort kommersiella bönder, som slutade odla majs. Den nya regeringen har tagit bort förbuden och nu ser utsikterna goda ut. Vi ser att kommersiella bönder kommer tillbaka och Zambias majsproduktion kan öka igen.

Vi upplever också tekniska handelshinder när vi handlar med vissa av våra grannländer. Det finns dessutom mycket att göra när det kommer till handel och infrastruktur. Vi arbetar just nu för att underlätta handel och rörligheten för individer och varor vid gränsen genom att se över våra rutiner. Till exempel gör vi ett försök med att fordon bara ska behöva stanna på ena sidan av gränsen för att slutföra pappersarbetet, istället för på båda sidor. På så sätt går det fortare att passera gränsen.

De här sakerna skulle jag säga är våra största utmaningar just nu.

Vilket stöd får ditt land från Kommerskollegium?

Det omfattar allt från tekniskt stöd till kapacitetsbyggande. Vi har deltagit i Kommerskollegiums handelspolitiska kurs och många av våra kollegor har fått betydligt bättre kunskaper inom detta område.

I Zambia har vi en kommitté som hanterar notifikationer från WTO gällande tekniska handelshinder. Kommerskollegium har försett oss med en teknisk expert som har hjälpt oss att utveckla personalens kunskaper och gett oss råd om hur vi ska arbeta vidare med kommittén. Han har varit avgörande i arbetet med att sätta upp avdelningen för tekniska föreskrifter. Han hjälper oss också att inrätta Zambias ackrediteringsorgan, som en del av arbetet med att förbättra landets kvalitetsinfrastruktur.

Vad hoppas du uppnå med samarbetet?

Samarbetet bygger kompetens inom handelsområdet på handelsministeriet och i landet som helhet. Jag tror att den ökade handeln kommer att gynna oss som land framöver. Om du har personal som förstår handel kommer det att bidra till en sund politik för handelsfrågor och andra frågor som påverkar handel. Så i slutändan förväntar vi oss att ha en väl utformad politik och att kunna vägleda industrin i hur den kan bedriva handel. Vi är tjänstemän, som ger råd till politiker. Med en bra kunskapsbas så kan vi ocksåt ge goda råd, vilket bidrar till ökad handel och i förlängningen, till en minskad fattigdom i landet.