Audiovisuella tjänster efter brexit

Frihandelsavtalet mellan Storbritannien och EU omfattar de flesta tjänster, men ett undantag är audiovisuella tjänster. Tjänster kopplade till filmproduktion, radio, musikinspelningar och TV-program ingår alltså inte i avtalet.

På EU:s inre marknad gäller direktivet om audiovisuella medietjänster som underlättar handel med den här typen av tjänster. Den lagstiftningen gäller nu inte längre för Storbritannien.

Audiovisuella tjänster ingår inte heller i frihandelsavtalet. Det betyder bland annat att parterna inte garanterar marknadstillträde för de tjänsterna eller att de ska behandla tjänsteleverantörer rättvist jämfört med inhemska aktörer.

Företag som vill sälja tjänster som till exempel filmproduktion och musikinspelning till Storbritannien måste nu följa brittisk lagstiftning och vice versa.

Handla med tjänster efter brexit