Använda våra handlingar – vidareutnyttjande

Vill du använda handlingar från Kommerskollegium för att till exempel skapa en ny produkt eller tjänst (så kallat vidareutnyttjande)? Här får du en överblick över vilka typer av handlingar som Kommerskollegium vanligtvis kan tillhandahålla elektroniskt för vidareutnyttjande.

  • Yttranden
  • Handelsstatistiska faktablad
  • Rapporter
  • Undervisningsmaterial
  • Informationsmaterial

På Kommerskollegium webbplats och i vårt e-diarium finns ett antal rapporter, faktablad och andra handlingar som vi redan tillhandahåller elektroniskt och som vi har bedömt får vidareutnyttjas utan ytterligare prövning.

För övriga handlingar behöver Kommerskollegium göra en bedömning vid varje utlämningstillfälle.

Lagen om vidareutnyttjande

Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data grundas på ett EU-direktiv (PSI-direktivet) som syftar till att göra offentlig information mer tillgänglig. Det innebär bland annat att olika aktörer i samhället ska kunna använda offentlig information för att skapa nya produkter och tjänster.

Lagen innehåller bestämmelser om villkor för att få vidareutnyttja handlingar som finns hos myndigheter. Med vidareutnyttjande menas användning av handlingar för andra ändamål än vad de var avsedda för från början.

Har du frågor om vidareutnyttjande av våra handlingar?

Kontakta oss så hjälper vi till.

Registrator

Telefon: 08-690 48 00

Öppna eller stäng kontaktformuläret

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas