CE-märkning blir UKCA-märkning i Storbritannien

Om ditt företag exporterar produkter till Storbritannien måste varorna nu i många fall märkas med det nya brittiska produktmärket UKCA, United Kingdom Conformity Assessed. UKCA-märket ersätter alltså CE-märkningen i Storbritannien.

I många fall gör brittiska övergångsregler att det är möjligt att använda CE-märket på nya produkter som sätts på marknaden i Storbritannien fram till årsskiftet 2022/23. Men det kan finnas särskilda övergångsregler för just dina produkter och vissa produkter måste ha den nya märkningen redan nu. Du kan läsa mer om detta och vilka produkter det gäller för här:

Någon utanför Storbritannien kan inte sätta produkter på den brittiska marknaden, detta innebär att någon i Storbritannien måste agera importör och märka produkten med sitt namn och kontaktuppgifter, eller att du behöver en representant i Storbritannien. Fram till årsskiftet 2022/23 kan den informationen finnas på förpackningen eller medföljande dokumentation istället för på produkten.

Produkter som var tillverkade och satta på marknaden i EU inklusive Storbritannien, Norge, Island, Lichtenstein eller Storbritannien före årsskiftet 2021/22 får alltid säljas med CE-märkning. EU godtar inte UKCA-märkning. Den som sätter produkten på marknaden i Storbritannien har bevisbördan för att produkten är tillverkad och satt på marknaden före den tidpunkten.

Distributör blir importör

I och med de nya reglerna kan den som tidigare var din distributör nu istället räknas som importör i Storbritannien. Importörer har ansvar för att det finns teknisk dokumentation på att produktkraven uppfylls. Det är också importören som ska ha sina kontaktuppgifter på produkten om tillverkaren inte har utsett en representant som är ansvarig importör i Storbritannien. Läs mer på brittiska regeringens webbplats under rubrikerna Manufacturers och UK distributors and suppliers:

Placing manufactured goods on the market in Great Britain

Tillverkare som behöver anlita ett tredjepartsorgan måste anlita ett brittiskt organ som på många sätt motsvarar ett anmält organ inom EU, men för brittiska marknaden. Här finns en lista på brittiska organ:

UK Market Conformity Assessment Bodies

Särskilda regler för vissa produkter

Särskilda regler kommer att gälla för kemikalier, läkemedel, läkemedel för djur, fordon och luftfart, medicintekniska produkter, byggprodukter, civila sprängämnen, eco-design, kosmetika, tobak och gödningsmedel. Länkar till relevanta brittiska webbsidor kan du hitta här:

Placing manufactured goods on the market in Great Britain

Brittiska regler om allmän produktsäkerhet som gäller alla produkter som inte ska UKCA-märkas och vissa aspekter av de produkter som ska märkas hittar du här:

General Product Safety Regulations 2005

Reglerna i EU för produkter förändras inte på grund av brexit.

Ytterligare en märkning på Nordirland

Särskilda regler gäller för Nordirland där CE-märkta produkter kan sättas på marknaden även i fortsättningen. Det kommer att finnas en särskild märkning för Nordirland UKNI som kan användas tillsammans med CE-märkning. Märkningen heter UKNI och är enbart för marknaden i Nordirland och kan alltså inte användas inom EU.

Using the UKNI marking