Påverka handeln med Sydkorea

Om du har erfarenhet av handeln med Sydkorea och vill lämna synpunkter om problem, hinder, förbättringsåtgärder eller förslag kan du kontakta oss på Kommerskollegium. Vi har regelbunden kontakt med både Utrikesdepartementet och Europeiska kommissionen och har möjlighet att föra fram synpunkter som kan tas upp i de olika kommittéer och arbetsgrupper som finns.

Kommittéerna och arbetsgrupperna ansvarar för att frihandelsavtalet mellan EU och Sydkorea fungerar, och ska hitta lösningar på eventuella problem och hinder som kan uppstå i handeln. De diskuterar även områden såsom hållbar utveckling och framtida regulativt samarbete, till exempel produktregler och standarder.