Exportera industriprodukter till Sydkorea

Samtliga tullar på industrivaror från EU är nu borttagna vilket betyder att alla industriprodukter kan importeras tullfritt in till Sydkorea så länge produkternas ursprungsregler uppfylls.

Det innebär bland annat att produkter såsom läkemedel, medicinsk utrustning, träartiklar, produkter av järn och stål, motorfordon samt textilier och kläder är tullfria när de importeras in till Sydkorea, under förutsättningen att ursprungsreglerna för produkterna uppfylls.

Det här gäller för just din vara

För att ta reda på vad som gäller för just din vara rekommenderas att du besöker webbplatsen Access2Markets. Webbplatsen innehåller flera verktyg som Europeiska kommissionen skapat och som ska underlätta för europeiska företag som vill exportera eller importera. I databasen kan du hitta Sydkoreas exakta importtullsats för din produkt. Gör så här:

  1. Gå till Access2Markets.
  2. Fyll i Ursprungslandet och sedan "Sydkorea" i fältet för destinationsland (country of destination)
  3. Fyll i produktnamnet eller HS-koden/tull-koden i fältet "Product name or HS code" och klicka på "Search".
  4. I sökresultatet hittar du din produkts tullkod och olika typer av importtullar. Den tullsats som är relevant för dig finns i kolumn EU, som listar tullar som tillämpas för importer till Sydkorea av produkter som har ursprung i EU.
  5. Ursprungsregler: Klicka på Rules of Origin Rosa (kolumnen till höger) för att simulera om dina produkter uppfyller ursprungsreglerna och få information om den ursprungsregel som din produkt måste uppfylla för att kunna importeras med tullsatsen som anges i kolumn EU.
  6. Procedurer och dokument: Under fliken ”Procedures and formalities” (kolumnen till höger) hittar du information om vilka dokument behövs för att kunna exportera till Japan (inklusive särskilda krav).

Det är alltså tullen som är angiven under "EU" som gäller om din vara uppfyller avtalets ursprungsregler. För att få tullfrihet måste produkternas ursprungsregler uppfyllas och rätt dokumentation måste skaffas fram. Läs mer om ursprungsreglerna och ursprungsbevis här.

Åtaganden om tekniska regler

Avtalet innehållet också åtaganden om tekniska regler.