Prenumerera på Utrikeshandelsnytt – vårt nyhetsbrev för företag

Vill du få en snabb, samlad överblick över vad sanktioner, brexit och nyheter i handelspolitiken kan innebära för ditt företags utrikeshandel?

Vill du få reda på när och hur du själv kan få information eller påverka framtida regler? Vill du ha hjälp att hantera handelshinder eller undrar över vad som gäller? Prenumerera på Kommerskollegiums nyhetsbrev för företag Utrikeshandelsnytt – helt fokuserat på det som kan vara till direkt nytta för företags utrikeshandel nu och om något år. Nyhetsbrevet skickas normalt ut 10–12 gånger om året.
Kommerskollegiums hantering av personuppgifter

Anmäl dig till nyhetsbrevet