Prenumerera på Utrikeshandelsnytt vårt nyhetsbrev för företag

Vill du som företag få en snabb, samlad överblick över vad brexit, frihandelsavtal och nyheter i handelspolitiken kan innebära för ditt företags utrikeshandel?

Vill du få reda på när och hur du själv kan få information eller påverka framtida regler? Vill du ha hjälp att hantera handelshinder eller undrar över vad som gäller? Prenumerera på Kommerskollegiums nyhetsbrev för företag Utrikeshandelsnytt - helt fokuserat på det som kan vara till direkt nytta för företags utrikeshandel nu och om något år. Nyhetsbrevet skickas ut sex-tolv gånger om året.

Anmäl dig till nyhetsbrevet

Kommerskollegiums hantering av personuppgifter