Tillgänglighet för kommerskollegium.se

Kommerskollegium står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur kommerskollegium.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från kommerskollegium.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det. Anmäl bristande tillgänglighet till Digg

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det finns brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Problem vid läsning av pdf:er: Vi är medvetna om att samtliga pdf:er ännu inte är helt tillgänglighetsanpassade. Vi undersöker för närvarande de tillgänglighetsproblem som fortfarande kvarstår.

Tjänsten Handelsstatistiska faktablad är inte tillgänglighetsanpassade.

Pressrummet är en abonnemangstjänst som vi visar ut på kommerskollegium.se. Den är delvis inte tillgänglig.

Oskäligt betungande anpassning

Kommerskollegium åberopar idag inga undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Hur vi har testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av kommerskollegium.se.

Vi använder verktyget Siteimprove för att kontinuerligt upptäcka och åtgärda brister.

Webbplatsen publicerades

Webbplatsen publicerades den 17 februari 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 11 oktober 2022.

Rapportera brister i tillgängligheten på kommerskollegium.se

Registrator

Telefon: 08-690 48 00

Öppna eller stäng kontaktformuläret

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas