Tjänstehandel inom EU – få hjälp med reglerna

Vill du och ditt företag sälja en tjänst inom EU och är osäkra på vilka regler som gäller? Då kan du ha nytta av EU-ländernas kontaktpunkter för tjänster.

Att sälja tjänster inom EU

Företag som är etablerade i ett land inom EU har rätt att tillhandahålla sina tjänster i alla EU-länder, till exempel utföra tjänsten under en kortare period eller erbjuda den online. De har också rätt att etablera sig mer permanent i ett annat medlemsland, till exempel genom ett dotterbolag eller en filial.

Genom kontaktpunkterna för tjänster kan du ta reda på vilka nationella regler som gäller, ansöka om tillstånd, göra en anmälan eller leta rätt på relevanta myndigheter. Flera kontaktpunkter erbjuder elektroniska ansökningsförfaranden och det är i vissa fall möjligt att registrera företag där.

Att köpa tjänster inom EU

Tjänsteleverantörer får inte diskriminera köpare på grund av nationalitet eller bosättningsort. Det är också reglerat vilken typ av information om tjänsten som leverantören måste ge. Genom kontaktpunkterna hittar du information om krav på företag, möjligheter till rättslig prövning och kontaktuppgifter till organisationer som erbjuder praktisk hjälp.

Hitta alla EU-länders kontaktpunkter för tjänster

Kommerskollegium informerar om lagstiftningen

Handeln med tjänster inom EU regleras på EU-nivå av tjänstedirektivet, men också av medlemsländernas nationella lagstiftningar, i Sverige lagen om tjänster på den inre marknaden. Kommerskollegium svarar gärna på frågor om vad de rättsakterna innebär för företag.

Ställ en fråga till oss!

Vi svarar på frågor om EU:s tjänstedirektiv och lagen om tjänster på den inre marknaden, men kan inte hjälpa till med praktiska frågor om att starta företag eller att ansöka om tillstånd. För den typen av frågor hänvisar vi till kontaktpunkterna som du når via knappen ovan.

Gruppen som arbetar med tjänstedirektivet

Telefon: 08-690 48 00

Öppna eller stäng kontaktformuläret

Relaterad information