Tjänstehandel inom EU – få hjälp med reglerna

Vill du och ditt företag sälja en tjänst inom EU och är osäkra på vilka regler som gäller? Genom kontaktpunkten för tjänster kan du ta reda på vilka nationella regler som gäller, ansöka om tillstånd, göra en anmälan eller leta rätt på relevanta myndigheter.

Företag som är etablerade i ett land inom EU har rätt att tillhandahålla sina tjänster i alla EU-länder, till exempel genom att åka till ett annat medlemsland för att under en kortare period utföra tjänsten eller genom att erbjuda den online. De har också rätt att etablera sig mer permanent i ett annat medlemsland, till exempel genom ett dotterbolag eller en filial.

Företag som säljer tjänster

Varje EU-land erbjuder hjälp till företag som tillhandahåller tjänster genom så kallade kontaktpunkter för tjänster.

Här kan du

  • hitta information om vilka krav som gäller för olika tjänsteverksamheter i EU-länderna
  • komma i kontakt med myndigheten som ansvarar för en viss tjänsteverksamhet
  • ansöka om eventuellt tillstånd
  • hitta information om rådgivande organisationer i respektive land
  • hitta information om tvistlösning.

Kontaktpunkten för tjänster ska vara det enda ställe du som företagare behöver besöka för att ansöka om nödvändiga tillstånd för att sälja tjänster i ett annat EU-land. Flera kontaktpunkter erbjuder elektroniska ansökningsförfaranden och det är i vissa fall möjligt att registrera företag där.

Hitta alla EU-länders kontaktpunkter på EU-kommissionens webbplats.
Den svenska kontaktpunkten är inbyggd i verksamt.se.

Företag som köper tjänster

För att kunna bedöma kvaliteten på en tjänst som du köper, har du rätt att ställa krav information från tjänsteleverantören. Leverantören ska förse dig med en beskrivning av vad tjänsten består av; pris, villkor, information om kontaktuppgifter och hur en tvist kan lösas. Leverantören får inte diskriminera en köpare på grund av nationalitet eller bosättningsort. Om du som köpare har klagomål på tjänsten så ska leverantören snabbt hantera frågan.

I nätverket med kontaktpunkter för tjänster kan du hitta information om:

  • Vilka krav som ställs på företag i andra EU-länder när det gäller tjänsteverksamhet (finns i kontaktpunkterna för tjänster i respektive EU-land).
  • Möjligheterna till rättslig prövning av en tvist mellan en tjänsteleverantör och en tjänstemottagare (information om vad som gäller i Sverige finns på verksamt.se, information om vad som gäller inom EU finns på kontaktpunkterna för tjänster i respektive EU-land).
  • Kontaktuppgifter till sammanslutningar eller organisationer där tjänsteleverantörer och tjänstemottagare kan få praktisk hjälp (information om vad som gäller i Sverige finns på verksamt.se, information om vad som gäller inom EU finns på kontaktpunkterna för tjänster i respektive EU-land).

Har du frågor om lagstiftningen för tjänster?

Vi är experter på den svenska tjänstelagen och EU:s tjänstedirektiv. Vi svarar gärna på frågor om vad rättsakterna innebär för företag.

Gruppen som arbetar med tjänstedirektivet

Telefon: 08-690 48 00

Kontaktformulär

Relaterad information