Sök ärenden i Kommerskollegiums e-diarium

I Kommerskollegiums e-diarium kan du hitta ett urval av myndighetens diarieförda ärenden och dokument från och med 1 januari 2015. Även vissa filer går att ladda ner direkt från e-diariet. Det gäller främst Kommerskollegiums remissvar. Om du vill begära ut andra handlingar – vänd dig till vår registrator.

Vissa ärenden och dokument finns inte i e-diariet, till exempel sådana som berör våra styr- och stödprocesser, upphandlingar eller sådana där förhandlingar pågår.

Om du hittar ett ärende men inte får upp dokumenten i ärendet beror det på att Kommerskollegium inte har publicerat dokumenten i e-diariet. Om det ser ut som om det saknas dokument i ett ärende kan det också bero på att dokument fortfarande är under arbete.

Om du vill ställa frågor eller begära ut handlingar – hör av dig till vår registrator.

Gå till e-diariet

Kontakta oss så hjälper vi till

Registrator

Telefon: 08-690 48 00

Kontaktformulär

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas