Sök ärenden i Kommerskollegiums e-diarium

Använd e-diariet för att ta reda på vilka frågor och ärenden Kommerskollegium arbetar med. Här hittar du ett urval av myndighetens diarieförda ärenden från och med 1 januari 2015.

Är du intresserad av ett särskilt ämne – skriv in ett nyckelord i sökrutan. Då får du fram de ärenden som har nyckelordet i titeln. Det går bara att söka på ett ord i taget.

I träfflistan kan du titta närmare på ärendet via diarienumret. Då kan du även se om ärendet innehåller några publicerade dokument och filer.

Ett ärende kan innehålla flera dokument som är ett slags mappar på en mer detaljerad nivå. Varje dokument kan innehålla flera filer.

Om du vill se vilka handlingar som har kommit in eller gått ut under en viss period, använd funktionen Sök dokument.

Våra remissvar, pm och analyser kommer du enklast åt via funktionen Sök remissvar pm och analyser.

Alla dokument och filer är inte åtkomliga via e-diariet. Ärenden knutna till våra styr- och stödprocesser, upphandlingar eller där förhandlingar pågår publiceras inte.

Om du vill ställa frågor eller begära ut handlingar – hör av dig till vår registrator: registrator@kommerskollegium.se.