Thailand–EU – förhandlingar om frihandelsavtal pausade

EU inledde förhandlingar med Thailand våren 2013 men de lades på is 2014 efter en militärkupp i landet. Parterna arbetar dock för att återuppta förhandlingarna.

Avsikten är att nå ett brett avtal där det inte bara ingår avveckling av tullar, utan även frågor som icke-tariffära handelshinder, tjänster och investeringar, offentlig upphandling och hållbar utveckling.

Ambitionen är ett regionalt frihandelsavtal

Förhandlingar mellan EU och Association of Southeast Asian Nations (Asean), där Thailand är ett av medlemsländerna, startade 2007. Tanken var då att EU och Asean som region skulle förhandla om ett frihandelsavtal. Efter att dessa förhandlingar kört fast 2009 beslutade sig EU för att istället starta bilaterala förhandlingar med de Aseanländer som var redo.

Först ut var Singapore i början av 2010 och sedan följde Malaysia, Vietnam, Thailand och Filippinerna. Ambitionen på sikt är dock fortfarande att åstadkomma ett enda avtal mellan EU och Asean som region.