Kapitel 01: Allmänna definitioner och inledande bestämmelser

Det första kapitlet förklarar de definitioner och termer som används i avtalet, anger de geografiska tillämpningsområdena samt beskriver vad som gäller när avtalet hänvisar till lagstiftning och andra avtal.