Frågor och svar om kontaktpunkten för varor och varuregler i EU

På kontaktpunkterna för varor ska du och ditt företag kunna hitta all den information ni behöver på en plats. Du behöver inte ägna tid åt att leta efter myndigheter eller passa kontorstider för att få svar. Här svarar vi på några vanliga frågor om kontaktpunkten för varor och principer för varuregler inom EU.

Hur lång tid tar handläggningen av min fråga?

Frågor besvaras som inom 15 arbetsdagar. Skulle vi inte hinna att svara inom 15 arbetsdagar, får du ett mejl från oss om varför och när vi tror att vi kommer kunna svara på din fråga.

Hur mycket kostar det?

Tjänsten är kostnadsfri.

Vad behöver kontaktpunkten veta om produkten?

När du vänder dig till kontaktpunkten för varor är det viktigt att du förklarar så tydligt som möjligt vilken produkt din fråga gäller. Det kan också vara bra att skicka med ett foto eller annan beskrivning av hur produkten ser ut och om det är några egenskaper som är viktiga att lägga märke till, exempelvis om produkten är eldriven.

Vad innebär principen om ömsesidigt erkännande?

En vara som lagligen har tillverkats eller sålts i ett EU-land ska som huvudregel få säljas utan hinder i samtliga andra EU-länder. Ett EU-land har dock rätt att stoppa en produkt enligt nationella regler om det finns särskilda skäl för det, till exempel skydd för liv och hälsa, konsumentintressen eller miljöskäl. Om du vill veta mer om principen om ömsesidigt erkännande och när myndigheter får göra avsteg från den kan du vända dig till kontaktpunkten.

Hur ska jag göra om en nationell myndighet ställer för långtgående krav på min vara?

Om du stöter på problem för den fria rörligheten i EU, och problemet beror på en myndighet, kan du vända dig till Solvit. Solvit är ett nätverk som hjälper företag och privatpersoner som har fått problem med den fria rörligheten inom EU. Hjälpen är kostnadsfri och målsättningen är att problemet ska hanteras inom tio veckor. Ärenden som är föremål för prövning i förvaltningsrätten hanteras dock inte av Solvit.

Hur kan svenska myndighetsbeslut överklagas?

Om din produkt har hindrats eller stoppats av en myndighet, kan du överklaga beslutet. Det måste du göra inom tre veckor om inte annat anges i myndighetens beslut. Tala om varför du anser att beslutet ska ändras, vilken ändring du vill ha och beskriv omständigheterna. När din överklagan har kommit in till myndigheten skickar den i sin tur handlingarna till förvaltningsrätten.

Vilka regler finns för märkning och förpackning?

Reglerna för märkning och förpackning av produkter beror på vilken typ av produkt det handlar om. När det gäller reglerna kring märkning ansvarar Livsmedelsverket för förpackade livsmedel, Kemikalieinspektionen för kemiska produkter eller biotekniska organismer och Konsumentverket för bland annat textilier.

Vilken myndighet kontrollerar vad?

Det är inte alltid lätt att veta hur ansvarsfördelningen mellan olika myndigheter ser ut. Kontaktpunkten för varor tar ansvar för att kontakta alla berörda myndigheter gällande en viss produkt. Flera myndigheter kan ha ansvar för en och samma produkt, men i olika delar. För praliner med likör, exempelvis, är både Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten inblandade. Du kan hitta en lista över myndigheternas ansvarsfördelning på Marknadskontrollrådets webbplats.

Waltraud-Heinrich1_1.jpg

Har du frågor om svenska regler för varor?

Hör gärna av dig så hjälper vi till.

Waltraud Heinrich

Telefon: 08-690 48 00

Öppna eller stäng kontaktformuläret

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas