Kapitel 15: Telekommunikation

EU och Kanada åtar sig att säkerställa att varandras företag har tillgång till och kan använda offentliga telenät och teletjänster. Kapitlet innehåller regler för att säkerställa konkurrensen på telekommunikationsmarknaden och bekräftar kundernas rätt till att behålla sitt nummer vid byte av leverantör och att motta telekommunikationstjänster i avlägset belägna områden.