Finansiella tjänster efter brexit

Frihandelsavtalet omfattar de flesta tjänster och ett exempel är finansiella tjänster. Trots det kommer förutsättningarna för handel med finansiella tjänster se annorlunda ut än de gjorde innan brexit.

I avtalet har EU och Storbritannien kommit överens om att inte otillbörligt diskriminera eller hindra varandras företag att verka på sina respektive marknader. De här gäller inte alla finansiella tjänster, men exempelvis vissa försäkringstjänster och tjänster kopplade till hantering av finansiell information omfattas av avtalet. Det är viktigt att komma ihåg att både EU och Storbritannien har regelverk på plats som företag måste följa och både EU och Storbritannien kan i vissa fall stifta nya lagar.

EU och Storbritannien har kommit överens om att etablera ett strukturerat samarbete för finansiella tjänster.

Pass upphör att gälla

En stor skillnad för företag som haft verksamhet i EU och Storbritannien är att de så kallade pass som underlättar handel med finansiella tjänster på EU:s inre marknad nu slutar gälla i förhållande till Storbritannien. Med hjälp av passen kunde svenska företag exempelvis bedriva gränsöverskridande verksamhet eller starta en filial i Storbritannien.

Istället för pass finns en möjlighet för de båda parterna att ömsesidigt fatta så kallade ekvivalensbeslut för vissa specifika områden. Ett ekvivalensbeslut innebär för EU:s del att EU-kommissionen beslutar att lagkraven för de finansiella tjänsterna i Storbritannien är likvärdiga med EUs. Ett sådant beslut kan exempelvis betyda att företag från Storbritannien får tillträde till den inre marknaden utan att behöva etablera dotterbolag i EU. De här besluten tas för vissa typer av finansiella tjänster och kan återkallas av EU eller av Storbritannien om förutsättningarna för besluten ändras, det vill säga om någon av parterna ändrar i sina regler.

Brittiska och europeiska ekvivalensbeslut

EU-kommissionen undersöker just nu om ett ekvivalensbeslut kan fattas inom 28 områden relaterade till finansiella tjänster.

Ett tidsbegränsat ekvivalensbeslut finns för clearingföretag (central motpart, CCP) som gäller fram till mars 2022. Storbritannien har tagit flera ekvivalensbeslut för EU-företag, läs mer på brittiska regeringens webbplats:

Guidance Document for the UK’s Equivalence Framework for Financial Services

Mer information om vad som gäller finansiella tjänster finns hos Finansinspektionen. Se exempelvis information om försäkringar här:

Brexitguide för konsumenter med brittiska försäkringar hos Finansinspektionen