Vietnam och GSP

Vietnam ingår i EU:s GSP-program sedan många år. Det innebär att många produkter, om de uppfyller ursprungsreglerna i GSP-programmet, är tullbefriade när de importeras till något EU-land.

- EU:s GSP-program skapades för att underlätta utveckling och internationell handel för länder som står på FN:s lista över mindre utvecklade länder. Vietnam kommer att tas ur detta program om två år. Men fram till dess kan alltså företag välja att fortsätta använda sig av tullförmånerna i GSP-programmet, säger Christopher Wingård.

Företag måste dock vara uppmärksamma på att ursprungsreglerna i GSP kan skilja sig från frihandelsavtalets ursprungsregler och att om två år är det enbart frihandelsavtalets ursprungsregler som gäller.

Generalized Scheme of Preferences

Generalised Scheme of Preferences, det så kallade GSP-systemet, är ett regelverk som omfattar tullförmåner för utvecklingsländer. Systemet erbjuder allmänna preferenser antingen genom tullfrihet eller genom en tullnedsättning. Det består av tre separata förmånsarrangemang, ett bas-GSP, en stimulansordning för länder med god samhällsstyrning och hållbar utveckling (GSP+) samt Everything But Arms (EBA) som innebär tullfrihet för MUL för allt utom vapen och ammunition. För konkurrenskraftiga utvecklingsländer kan preferenserna på enskilda varusektorer upphävas och rikare utvecklingsländer kan uteslutas helt. Förmånerna kan också temporärt upphävas för länder som till exempel tillämpar tvångsarbete.

Handel A-Ö

Här kan du söka efter förklaringar till handelspolitiska termer, begrepp och förkortningar.

Alla A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Läs hela ordförklaringen Stäng ordförklaringen