Sanktioner mot Syrien

Sanktioner har införts på grund av regimens brutala förtryck av civilbefolkningen och kränkningar av mänskliga rättigheter.

Fysiska och juridiska personer som anses vara ansvariga för det våldsamma förtrycket, att stödja eller dra fördel av kontakter med regimen har listats och fått sina tillgångar och ekonomiska resurser frysta. Begränsningar för transaktioner inom olje- och gasindustrin har också införts tillsammans med andra handelsrestriktioner som anges nedan.

Påverkar EU:s sanktioner dig?

På EU:s webbplats EU Sanctions Map finner du den senaste informationen om sanktionerna, rättsakterna som reglerar åtgärderna och vilka personer och organisationer som omfattas av frysningar. Observera att frysningar också omfattar organisationer som på olika sätt kontrolleras av de listade personerna och organisationerna.

EU Sanctions Map

Kommerskollegiums uppdrag

Regeringen har gett Kommerskollegium i uppdrag att vara behörig myndighet avseende vissa frågor som rör restriktiva åtgärder mot Syrien enligt förordning (EU) nr 36/2012 av den 18 januari 2012 och dess uppdateringar.

Uppdraget kan i nuläget delas upp i tre kategorier och rör:
1) Mottagande av anmälningar rörande viss export,
2) Tillståndsprövning att frigöra eller tillgängliggöra tillgångar och ekonomiska resurser som frysts enligt artikel 14,
3) Tillståndsprövning/undantag från vissa import- och exportförbud samt finansiella restriktioner:

1) Anmälan om viss export enligt artiklarna:

 • 10 - Mottagande av anmälan rörande uppfyllande av förpliktelse enligt avtal som ingicks före den 19 januari 2012 och som avser utrustning och teknik enligt bilaga VI till förordningen, med anknytning till sektorer inom olje- och gasindustrin.
 • 12.2 - Mottagande av anmälan rörande uppfyllande av en förpliktelse enligt avtal som ingicks före den 19 januari 2012 och som avser försäljning, leverans, överföring eller export av utrustning eller teknik för användning i byggande eller installering av nya kraftverk för elproduktion i Syrien, enligt bilaga VII till förordningen.


2) Tillståndsprövning/undantag från artikel 14 avseende juridiska personer som fått sina tillgångar och ekonomiska resurser frysta enligt artiklarna:

 • 16 a, b, d - Kostnader som är nödvändiga för att tillgodose grundläggande behov, betalning av rimliga juridiska arvoden och extraordinära utgifter, se förordning (EU) nr. 325/2013.
 • 16 e - Kostnader som relaterar till diplomatisk eller konsulär beskickning eller en internationell organisation som åtnjuter immunitet, se förordning (EU) nr. 2016/2137.
 • 16 g - Kostnader som är nödvändiga för att garantera människors säkerhet eller miljöskyddet, se förordning (EU) nr. 325/2013.
 • 16 h - Nödvändiga kostnader för evakueringar från Syrien, förordning (EU) nr. 1332/2013.
 • 16 i - Avseende OPCW-relaterade betalningar enligt EU-förordning nr. 124/2014.
 • 16a.2-3 - Kostnader som är nödvändiga för att tillhandahålla humanitärt bistånd eller stöd till civilbefolkningen i Syrien, se förordning (EU) nr. 2016/2137.
 • 17 - Kostnader som är nödvändiga för civilbefolkningens väsentliga energibehov, förordning (EU) nr. 36/2012.
 • 18 - Hänvisar till skiljedom meddelat före frysning samt meddelat rättsligt eller administrativt beslut, se förordning (EU) nr. 325/2013.
 • 20 - Möjlighet till undantag för avtal eller förpliktelse som uppkommit innan mottagaren blivit listad, se förordning (EU) nr. 36/2012.
 • 20a - Ger möjlighet att tillhandahålla finansiellt stöd till syriska medborgare som studerar eller forskar inom EU, se förordning (EU) nr. 867/2012.
 • 21a - Reglerar ett undantag för Syriens Centralbank, införd genom förordning (EU) nr. 867/2012.
 • 21c - Möjlighet till överföring av medel genom Commercial Bank of Syria (fryst enhet) för handel enligt avtal avseende medicin, livsmedel mm, se EU-förordning nr. 1332/2013.

3) Tillståndsprövning/undantag från vissa handelsförbud och finansiella restriktioner enligt artiklarna:

 • 6a.2 - Möjlighet till undantag från förbud mot köp eller transport av petroleumprodukter i Syrien eller därmed sammanhängande finansiering m.m. enligt artikel 6 under vissa förutsättningar (EU-förordning nr. 2016/2137).
 • 7a - Möjlighet till undantag från förbud mot export, försäljning, finansiering, försäkring mm av flygbränsle och bränsletillsatser som listas i bilaga Vb till EU-förordning nr. 1323/2014 förutsatt att detta är begärt av FN och att det avser humanitära ändamål.
 • 9a - Möjlighet till undantag från exportförbud av utrustning och teknik som listas i bilaga VI enligt vissa angivna förutsättningar (EU-förordning nr. 697/2013)
 • 13a - Möjlighet till undantag för att bevilja finansiella lån och krediter mm under vissa förutsättningar (EU-förordning nr. 697/2013).
 • 25a - Möjlighet för tillstånd att öppna bankkonto eller representationskontor mm i Syrien under vissa angivna förutsättningar (EU-förordning nr. 697/2013).

Samtliga personer och enheter som har fått sina tillgångar och ekonomiska resurser frysta samlades i förordning (EU) nr. 363/2013. Uppdatering har sedan skett genom ett flertal förordningar.

Anmälan om export som omfattas av bilaga VI och bilaga VII

Här kan du ladda ned en blankett för anmälan enligt förordningen: Blankett för anmälan.

Anmälan ska skickas till registrator@kommerskollegium.se.

Observera att anmälan måste ske minst 21 kalenderdagar innan exporten genomförs.

Ansökan om frigörande av frysta tillgångar

Här kan du ladda ned en blankett för att ansöka om frigörande av frysta tillgångar och ekonomiska resurser: Blankett för ansökan om frigörande av frysta tillgångar.

Ansökan ska skickas till registrator@kommerskollegium.se.

Om det rör sig om en fysisk persons tillgångar eller ekonomiska resurser, kontakta Försäkringskassan.

Övriga handelsrestriktioner mot Syrien

Det har även införts ett import- och exportförbud mm av guld, ädla metaller och diamanter enligt förordning (EU) nr. 168/2012 samt av ett försäljnings- och exportförbud av lyxvaror enligt förordning (EU) nr. 509/2012 som är av kommersiell natur. Uppräkning av förbjudna produkter finns i bilaga VIII respektive bilaga X. Till dessa förbud finns inga undantag och därmed ingen behörig myndighet.

Ställ en fråga om sanktioner

Har du en fråga eller behöver hjälp? Vi svarar på dina frågor vardagar måndag–torsdag kl. 13–15.

Gruppen som arbetar med sanktioner

Telefon: 08-690 49 20

Öppna eller stäng kontaktformuläret

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas