Tillstånd för undantag från exportförbud och frigörande av frysta tillgångar

För vissa varor som ska importeras eller exporteras behöver du ansöka om tillstånd. Under vissa villkor kan du också ansöka om undantag från sanktioner som är riktade mot vissa länder eller ansöka om frigörande av frysta tillgångar. Här ser du vilka varor respektive länder där du kan behöva göra en ansökan hos Kommerskollegium.

Hos Kommerskollegium kan du ansöka om:

Det finns flera varor som har särskilda bestämmelser vid import eller export. På Tullverkets webbplats hittar du information om vilka varor som har importrestriktioner och vilka varor som har exportrestriktioner.