Larma om missförhållanden i Kommerskollegiums verksamhet

En ny lag stärker skyddet för personer som larmar om missförhållanden på en arbetsplats, så kallad visselblåsning. På den här sidan får du information om hur du kan larma om missförhållanden på Kommerskollegium och vilket skydd du har.

Arbetstagare och andra som i arbetet har uppmärksammat missförhållanden kan larma om dem. Den som larmar får samtidigt ansvarsfrihet och skydd mot repressalier från den som är ansvarig för missförhållandena. Det är innebörden i lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (2021:890).

Att tänka på när man vill larma

  • Missförhållandena ska ha allmänt intresse.
  • Den som larmar får inte inhämta information om missförhållandena på ett sådant sätt att han eller hon begår ett brott.
  • Den som larmar ska tro att informationen som lämnas är nödvändig för att avslöja missförhållandena.

Korruption, säkerhetsbrister eller andra missförhållanden

Det ska finnas ett allmänt intresse av att informationen om missförhållandena kommer fram. Det kan till exempel handla om ekonomisk brottslighet, korruption eller stora säkerhetsbrister i Kommerskollegiums verksamhet. Det skydd som visselblåsaren får enligt lagen gäller i vissa fall även när han eller hon larmar om missförhållanden som handlar om att Kommerskollegium bryter mot EU-rätten, till exempel reglerna om offentlig upphandling eller om finansiella tjänster.

Så larmar du

Du kan vara anonym om du vill. Du kan också välja att vara anonym men samtidigt göra korrespondens möjlig genom att uppge en e-postadress eller annan adress. Du kan även välja att vara öppen med din identitet, vilket i vissa fall kan göra det lättare för Kommerskollegium att utreda dina uppgifter.

Om du vill vara anonym så är det bara chefsjuristen och registrator på Kommerskollegium som får veta vem du är. Sekretess gäller även för uppgifter som kan avslöja identiteten på någon annan, om andra personer riskerar att skadas av att du larmar.   

Fyll i uppgifterna i formuläret nedan och var så konkret som möjligt. Det blir då lättare för Kommerskollegium att utreda dina uppgifter.

Efter att du har tryckt på knappen ”Skicka” så får du en bekräftelse på skärmen.

Om du hellre vill rapportera om missförhållanden på ett annat sätt än via formuläret nedan, till exempel vid ett fysiskt möte, går det bra att kontakta chefsjuristen på Kommerskollegium (se kontaktuppgifter nedan).

När Kommerskollegium har tagit emot dina uppgifter utreder vi dem. Inom tre månader får du återkoppling på vilka åtgärder vi har vidtagit.

Kommerskollegium står under tillsyn av Arbetsmiljöverket. Om du är missnöjd med hur Kommerskollegium hanterar ärenden enligt visselblåsarlagen eller hur Kommerskollegium har hanterat ditt ärende så kan du kontakta Arbetsmiljöverket.

Information om hur vi behandlar personuppgifter: Kommerskollegiums behandling av personuppgifter.

Visselblåsarlagen i förhållande till andra lagar

Visselblåsarlagen minskar inte det skydd som sedan tidigare finns för den som lämnar uppgifter, det vill säga reglerna om meddelarfrihet, anskaffarfrihet, efterforskningsförbud och repressalieförbud.

Meddelarfrihet och anskaffarfrihet innebär frihet för var och en att samla in och lämna ifrån sig uppgifter i syfte att de ska göras offentliga, till exempel i en tidning. Efterforskningsförbud och repressalieförbud innebär att en myndighet inte får efterforska vem som har lämnat uppgifterna och inte heller straffa uppgiftslämnaren på något sätt.

Övrigt som det är bra att känna till

Vissa andra myndigheter, så kallade behöriga myndigheter, arbetar med att förhindra missförhållanden inom särskilda områden. Om du vill larma om missförhållanden inom ett sådant område vänder du dig till den behöriga myndigheten. Du kan se vilka de behöriga myndigheterna är i förordningen (2021:949) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.

Om du vill larma om missförhållanden hos EU:s institutioner, organ eller byråer kan du vända dig till respektive myndighet i EU.

Mer information och frågor och svar om lagen om visselblåsning på Arbetsmiljöverkets webbplats

Lämna dina uppgifter

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Andra sätt att komma i kontakt med oss:
E-post: visselblasning@kommerskollegium.se
Chefsjuristen: 08 690 48 00