Schweiz–EU – flera bilaterala avtal

Schweiz ekonomiska och handelsrelationer med EU styrs huvudsakligen av en serie bilaterala avtal där Schweiz har kommit överens om att införa vissa aspekter av EU-lagstiftningen mot att landet får tillgång till en del av EU:s inre marknad.

EU är Schweiz främsta handelspartner, medan Schweiz är EU:s tredje största handelspartner efter USA och Kina.

Sveriges export låg år 2021 på 15 miljarder kronor. Vår största export till Schweiz är verkstadsprodukter, varav maskiner och apparater samt transportmedel utgör den största varugruppen – nära 50 procent av den totala exporten.

Sveriges varuimport från Schweiz består framför allt av maskiner och apparater som utgör 23 procent av den totala importen samt produkter av kemiska och närstående industrier som står för 34 procent av den totala importen. Här ingår till exempel medicinska och farmaceutiska produkter (15 procent av den totala importen).