Importera från Kanada

Använd vår guide och svara på frågorna steg för steg för att ta reda på vilka tullsatser och ursprungsregler som gäller när du ska importera en vara från Kanada.

Guide: Importera till EU från Kanada

Svara på frågorna steg för steg för att ta reda på vilka tullsatser och ursprungsregler som gäller.

Är det importtull på varan i vanliga fall, utanför Ceta?

Gäller tullfrihet eller sänkt tull för varan i Ceta?
Läs om detta i avtalet

Gäller tullfrihet eller sänkt tull för din vara i Ceta?

Varan blir tullfri eller får sänkt tull om den uppfyller ursprungsreglerna i Ceta. Läs mer om ursprungsreglerna.

 

Uppfyller varan ursprungsreglerna?

Resultat

För att du ska få betala en lägre tull behöver exportören intyga att varan uppfyller ursprungsreglerna genom att upprätta en ursprungsdeklaration. Fråga din exportör om detta.

Resultat

Du kan inte utnyttja tullförmånerna i Ceta

Läs om andra fördelar med Ceta.

Resultatet ska inte ses som en bedömning av enskilda fall. Den slutgiltiga bedömningen görs av tullmyndigheterna.

Resultat

Tull måste betalas som vanligt vid import till Kanada.

Läs om andra fördelar med avtalet

Resultatet ska inte ses som en bedömning av enskilda fall. Den slutgiltiga bedömningen görs av tullmyndigheterna.

Resultat

Du behöver inte ta reda på mer om tullar i Ceta.

Läs om andra fördelar med Ceta.

 

För att ta reda på tullsatsen behöver du ha varans varukod/tulltaxenummer. Den och EU:s importtullsats hittar du i Tullverkets databas Tulltaxan

 

Är det importtull på din vara i vanliga fall, utanför Ceta?

Gäller tullfrihet eller sänkt tull för varan i Ceta?
Läs om detta i avtalet

Gäller tullfrihet eller sänkt tull för din vara i Ceta?

Varan blir tullfri eller får sänkt tull om den uppfyller ursprungsreglerna i Ceta. Läs mer om ursprungsreglerna.

 

Uppfyller varan ursprungsreglerna?

Resultat

För att du ska få betala en lägre tull behöver exportören intyga att varan uppfyller ursprungsreglerna genom att upprätta en ursprungsdeklaration. Fråga din exportör om detta.

Resultat

Du kan inte utnyttja tullförmånerna i Ceta

Läs om andra fördelar med Ceta.

Resultatet ska inte ses som en bedömning av enskilda fall. Den slutgiltiga bedömningen görs av tullmyndigheterna.

Resultat

Tull måste betalas som vanligt vid import till Kanada.

Läs om andra fördelar med avtalet

Resultatet ska inte ses som en bedömning av enskilda fall. Den slutgiltiga bedömningen görs av tullmyndigheterna.

Resultat

Du behöver inte ta reda på mer om tullar i Ceta.

Läs om andra fördelar med Ceta.

Export från Kanada? Använd vår exportguide.